نام واحد : روانخواه-روح اله

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 1332051
 • شماره مجوز : 30304
 • تاریخ مجوز : 27/08/1386
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%