نام واحد : رفاه گستر ایلیا-شرکت

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1332284
 • شماره مجوز : 35593
 • تاریخ مجوز : 10/07/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 27,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%