نام واحد : شرافت-سعید

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1332589
 • شماره مجوز : 40248
 • تاریخ مجوز : 12/08/1386
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%