نام واحد : وردا

نام محصول : درب ظروف پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1702054
 • شماره مجوز : 5274
 • تاریخ مجوز : 08/02/1347
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%