نام واحد : کارگرفرد-مهرداد

  • استان : اصفهان
  • شهر : کاشان
  • نشانی شرکت : تهران شهر ری...
  • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : کاشان پلاک شماره شماره 33 فرعی از 205 اصلی اراضی کامو
  • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : کارگرفرد-مهرداد
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات

  • سریال مجوز : 1332751
  • شماره مجوز : 43816
  • تاریخ مجوز : 27/08/1386
  • کد محصول : 15131210
  • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات
  • ظرفیت : 400 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 2%
    2%