نام واحد : علیان فر-حسین

نام محصول : کورن فلکس

 • سریال مجوز : 1333074
 • شماره مجوز : 49431
 • تاریخ مجوز : 21/09/1386
 • کد محصول : 15311622
 • شرح محصول : کورن فلکس
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%