نام واحد : علیان فر-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : کیلومتر8 ج...
 • تلفن شرکت : ****654جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رنگسازان قطعه7-35-9
 • تلفن واحد : ****654جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیان فر-حسین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : کورن فلکس

 • سریال مجوز : 1333074
 • شماره مجوز : 49431
 • تاریخ مجوز : 21/09/1386
 • کد محصول : 15311622
 • شرح محصول : کورن فلکس
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%