نام واحد : کوهسار تک قهرود-شرکت

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1333106
 • شماره مجوز : 49640
 • تاریخ مجوز : 21/09/1386
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%