نام واحد : تعاونی مهرنوش نائین-شرکت

نام محصول : انواع مالتاوماءالشعیر

 • سریال مجوز : 1333155
 • شماره مجوز : 50356
 • تاریخ مجوز : 26/09/1386
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 20,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%