نام واحد : کشت و صنعت بادرود نوش-شرکت

نام محصول : کنسانتره انار

 • سریال مجوز : 1333396
 • شماره مجوز : 53447
 • تاریخ مجوز : 11/10/1386
 • کد محصول : 15491513
 • شرح محصول : کنسانتره انار
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%