نام واحد : مائده آرای آریا-شرکت

نام محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه

 • سریال مجوز : 1333727
 • شماره مجوز : 59524
 • تاریخ مجوز : 11/11/1386
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%