نام واحد : بسته بندی ونگهداری نوید کرج

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک راه اهن...
 • تلفن شرکت : *****447
 • نشانی واحد : کرج محمد شهر روبروی رستوران یاس خیابان پدم خیابان بغدادی پلاک ثبتی 372 فرعی از 6 اصلی
 • تلفن واحد : *****447
 • مدیر : نوید مولوی زاده
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1772774
 • شماره مجوز : 68733
 • تاریخ مجوز : 13/04/1389
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,985 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%