نام واحد : سرماکده نقش جهان-شرکت

  • استان : اصفهان
  • شهر : برخوار
  • نشانی شرکت : خ کاوه خ...
  • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : ناحیه صنعتی کمشچه 0
  • تلفن واحد : ****451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : حسین قربانی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی کمشچه

نام محصول : شیرخشک

  • سریال مجوز : 1333733
  • شماره مجوز : 58644
  • تاریخ مجوز : 11/11/1386
  • کد محصول : 15201211
  • شرح محصول : شیرخشک
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 32%
    32%