نام واحد : پادناآسیا

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1754818
 • شماره مجوز : 28051
 • تاریخ مجوز : 23/05/1378
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 35 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%