نام واحد : سپهر دنای سروش-شرکت

نام محصول : دانه های روغنی فراوری شده خوراک دام وطیور

 • سریال مجوز : 1334507
 • شماره مجوز : 1043
 • تاریخ مجوز : 22/01/1387
 • کد محصول : 15141811
 • شرح محصول : دانه های روغنی فراوری شده خوراک دام وطیور
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%