نام واحد : پرشیان های تک

نام محصول : اسانسهای خوراکی

  • سریال مجوز : 1772884
  • شماره مجوز : 34133
  • تاریخ مجوز : 01/05/1386
  • کد محصول : 15491420
  • شرح محصول : اسانس میوه
  • ظرفیت : 1 کیلو گرم
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%