نام واحد : اسدی-رحیم

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ رزمندگان خ...
 • تلفن شرکت : ****439جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مبارکهترجیحایکی ازشهرکهای صنعتی مناطق نواحی صنعتی مجاز0
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم اسدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله

 • سریال مجوز : 1334587
 • شماره مجوز : 2647
 • تاریخ مجوز : 02/02/1387
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%