نام واحد : پرشیان های تک

نام محصول : امولسیون شربت ها

 • سریال مجوز : 1772884
 • شماره مجوز : 34133
 • تاریخ مجوز : 01/05/1386
 • کد محصول : 15491321
 • شرح محصول : عصاره سیاه کولا
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%