نام واحد : سویا سان

نام محصول : سویا حجیم شده آجیل سویا

 • سریال مجوز : 1715951
 • شماره مجوز : 41965
 • تاریخ مجوز : 04/07/1386
 • کد محصول : 15492810
 • شرح محصول : سایرمحصولات ازسویا
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%