نام واحد : عامری-آرزو وپورمظاهریان-حمید

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1335082
 • شماره مجوز : 9420
 • تاریخ مجوز : 07/03/1387
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%