نام واحد : زرین خوشه چین فرتاک-شرکت

نام محصول : نودل نوعی رشته ماکارونی اماده طبخ

 • سریال مجوز : 1335372
 • شماره مجوز : 13404
 • تاریخ مجوز : 02/04/1387
 • کد محصول : 15492331
 • شرح محصول : نودل نوعی رشته ماکارونی اماده طبخ
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%