نام واحد : قاسمی-گرگ اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : سمیرم
 • نشانی شرکت : سمیرم روستای...
 • تلفن شرکت : *******322جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمیرم روستای شمس آباد ونک
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : گرگ اله قاسمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1335606
 • شماره مجوز : 17152
 • تاریخ مجوز : 20/04/1387
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 180,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%