نام واحد : فرهنگی ورزشی فردوس شرکت پلی اکریل ایران-موسسه

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1335757
 • شماره مجوز : 20629
 • تاریخ مجوز : 23/05/1387
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%