نام واحد : صنعتی پارس مینو

نام محصول : فراورده های سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1763511
 • شماره مجوز : 67809
 • تاریخ مجوز : 15/08/1391
 • کد محصول : 15132010
 • شرح محصول : فراورده های سیب زمینی ومحصولات جانبی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%