نام واحد : مظاهری نسب-مجید

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1336928
 • شماره مجوز : 53402
 • تاریخ مجوز : 01/12/1387
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%