نام واحد : سهرابی رنانی-اکبر

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خ هزارجریب ک...
 • تلفن شرکت : ******673جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 1/8ک شرق ج اصفهان-شهرضادرامتدادج شرکت کشت ودام فکا100م شمال
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر سهرابی رنانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1337004
 • شماره مجوز : 56453
 • تاریخ مجوز : 15/12/1387
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%