نام واحد : نوین برنا سبز

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1773457
 • شماره مجوز : 27866
 • تاریخ مجوز : 13/03/1386
 • کد محصول : 15431310
 • شرح محصول : سایرشیرینیهای غیراردی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%