نام واحد : سهرابی رنانی-اکبر

نام محصول : سوهان

 • سریال مجوز : 1337004
 • شماره مجوز : 56453
 • تاریخ مجوز : 15/12/1387
 • کد محصول : 15431341
 • شرح محصول : سوهان
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%