نام واحد : سازمان عمران زاینده رود-شرکت

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1337047
 • شماره مجوز : 58234
 • تاریخ مجوز : 26/12/1387
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 175,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%