نام واحد : تولیدی زرین درنما شرق

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *****887
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس اباد فاز توسعه خیابان پروفسور حسابی نبش خ یازدهم قطعه شماره 268 از بلوک تی جی
 • تلفن واحد : *****887
 • مدیر : عبدالکریم رحمانیان کوشککی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1773764
 • شماره مجوز : 68055
 • تاریخ مجوز : 20/08/1391
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%