نام واحد : گستره خوراک پیشرفته

نام محصول : انواع کنسرو ذرت

 • سریال مجوز : 1773824
 • شماره مجوز : 24761
 • تاریخ مجوز : 22/02/1386
 • کد محصول : 15131636
 • شرح محصول : کنسرو ذرت
 • ظرفیت : 952 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%