نام واحد : صنایع لبنی به آوران

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : ج کرج قزوین...
 • تلفن شرکت : ****663
 • نشانی واحد : ج کرج قزوین بعدازطاووسیه خ مرغک خیابان اول غربی دست راست روبروی کارتون سازی شرکت صنایع لبنی بهاوران
 • تلفن واحد : ****663
 • مدیر : احمد پورصاحبقران
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیر طعم دار

 • سریال مجوز : 1711865
 • شماره مجوز : 35080
 • تاریخ مجوز : 16/09/1378
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%