نام واحد : کشت و صنعت پارتیکان پودر-شرکت

نام محصول : پودرسفیده تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1337405
 • شماره مجوز : 12157
 • تاریخ مجوز : 10/05/1388
 • کد محصول : 15491913
 • شرح محصول : پودرسفیده تخم مرغ
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%