نام واحد : کشت و صنعت پارتیکان پودر-شرکت

نام محصول : پودرپوست تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1337405
 • شماره مجوز : 12157
 • تاریخ مجوز : 10/05/1388
 • کد محصول : 15491916
 • شرح محصول : پودرپوست تخم مرغ
 • ظرفیت : 5,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%