نام واحد : کردانی-اعظم

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1327918
 • شماره مجوز : 8877
 • تاریخ مجوز : 31/02/1385
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%