نام واحد : محمدنهضتی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی مربا

 • سریال مجوز : 1758010
 • شماره مجوز : 57358
 • تاریخ مجوز : 19/04/1385
 • کد محصول : 15132311
 • شرح محصول : بسته بندی مربا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%