نام واحد : مزروعی سبدانی-حمید

نام محصول : پودرکامل تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1337724
 • شماره مجوز : 14304
 • تاریخ مجوز : 04/08/1388
 • کد محصول : 15491912
 • شرح محصول : پودرکامل تخم مرغ
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%