نام واحد : غذایی جهانگیر نور

نام محصول : سرکه خوراکی

 • سریال مجوز : 1774135
 • شماره مجوز : 59046
 • تاریخ مجوز : 10/05/1385
 • کد محصول : 15492451
 • شرح محصول : سرکه خوراکی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%