نام واحد : سویاسان هسکوی

نام محصول : فراوری واماده سازپروتئین سویا

 • سریال مجوز : 1763172
 • شماره مجوز : 37470
 • تاریخ مجوز : 10/10/1384
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%