نام واحد : گروه پانداپلاس

نام محصول : ساندویچ کلاب

 • سریال مجوز : 1774185
 • شماره مجوز : 21165
 • تاریخ مجوز : 22/01/1388
 • کد محصول : 15492330
 • شرح محصول : غذای اماده ازغیرسبزیجات
 • ظرفیت : 268 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%