نام واحد : اسماعیل عباسی منجرمویی

نام محصول : انواع اسانس وافزودنیهای موادغذ

 • سریال مجوز : 1804256
 • شماره مجوز : 14492
 • تاریخ مجوز : 15/12/1383
 • کد محصول : 15491410
 • شرح محصول : انواع اسانس وسایرافزودنیهای موادغذائی اسانس گیاهی و....
 • ظرفیت : 3,000,000 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%