نام واحد : اسماعیل عباسی منجرمویی

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1804256
 • شماره مجوز : 14492
 • تاریخ مجوز : 15/12/1383
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%