نام واحد : سبا یشم ارومه

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 1774326
 • شماره مجوز : 36936
 • تاریخ مجوز : 12/05/1388
 • کد محصول : 15492451
 • شرح محصول : سرکه خوراکی
 • ظرفیت : 1,700,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%