نام واحد : ذوقعلی مرادی

نام محصول : خرد کردن بسته بندی قند کله

 • سریال مجوز : 1774450
 • شماره مجوز : 49263
 • تاریخ مجوز : 29/08/1386
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%