نام واحد : صدیقه شیخی یزدانی

نام محصول : رشته آش

 • سریال مجوز : 1805569
 • شماره مجوز : 1999
 • تاریخ مجوز : 10/02/1386
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%