نام واحد : صنایع غذایی شهد کندو کلار

نام محصول : شکلات خرما

 • سریال مجوز : 1805731
 • شماره مجوز : 10697
 • تاریخ مجوز : 12/06/1386
 • کد محصول : 15131927
 • شرح محصول : شکلات خرما
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%