نام واحد : صنایع غذایی شهد کندو کلار

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • نشانی شرکت : گندمان-بلوار...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجن - شهرک صنعتی گندمان
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حیدر عظیمی گندمانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ارد از تفاله فیبری و سلولزی خرما

 • سریال مجوز : 1805731
 • شماره مجوز : 10697
 • تاریخ مجوز : 12/06/1386
 • کد محصول : 15131925
 • شرح محصول : اردازتفاله فیبری وسلولزی خرما
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%