نام واحد : شرکت صنایع غذایی مفید آریا برتر

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1774517
 • شماره مجوز : 59539
 • تاریخ مجوز : 22/12/1388
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 342 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%