نام واحد : عزت اله وعلی فتح غفاری گوشه

نام محصول : تولیدوبسته بندی آب آشامیدنی

 • سریال مجوز : 1805794
 • شماره مجوز : 13100
 • تاریخ مجوز : 22/07/1386
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 250,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%