نام واحد : منصور محمدی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1805906
 • شماره مجوز : 18750
 • تاریخ مجوز : 15/10/1386
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%