نام واحد : حسین خلیلی گشنیگانی

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1806067
 • شماره مجوز : 2564
 • تاریخ مجوز : 22/02/1387
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%