نام واحد : تعاونی 403 تولید مربا و ترشیجات سامان

نام محصول : کنسرو لوبیا چیتی

 • سریال مجوز : 1806229
 • شماره مجوز : 11714
 • تاریخ مجوز : 24/07/1387
 • کد محصول : 15131614
 • شرح محصول : کنسرولوبیاچیتی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%