نام واحد : ایرج حیدری

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی فجر
 • تلفن شرکت : ******232
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی فجر بلوار ارکیده شرقی خیابان ابوریحان بیرونی کوچه یاس 7 جنب بتون فجر
 • تلفن واحد : *******233
 • مدیر : ایرج حیدری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی فجر

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350220000000
 • شماره مجوز : 123/47035
 • تاریخ مجوز : 08/11/1393
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%