نام واحد : فرید حیدری سورشجانی

نام محصول : بسته بندی و خرد کردن قند

 • سریال مجوز : 1806234
 • شماره مجوز : 12141
 • تاریخ مجوز : 02/08/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%